Administrera systemmeddelande

Menyalternativet Systemmedelande är ett hjälpmedel för att skicka meddelanden via BOOK-IT till alla inloggade klienter. Menyalternativet Administrera bör endast systemansvariga ha tillgång till, medan all övrig personal bör ha tillgång till menyalternativet Läs.

Skicka systemmeddelande
Ändra systemmeddelande
Ta bort systemmeddelande

Skicka systemmeddelande

Gör så här för att skicka systemmeddelanden:

1. Välj Verktyg i huvudmenyn
2. Välj Systemmeddelande | Administrera...
3. Klicka på Lägg till...

Ange start- och sluttidpunkt för systemmedelandet i respektive inmatningsfält. Välj därefter så kallad prioritet. Alternativet Varning innebär att ikonen för systemmeddelande blinkar under den angivna tiden. Stopp innebär att en dialogruta visas med den text du skriver in i fältet Meddelande. Systemstopp innebär att en dialogruta visas med texten "På grund av (här följer den text du skriver in i fältet) är systemet för närvarande inte tillgängligt. Var vänlig avsluta så snart som möjligt alla pågående aktiviteter. Automatisk nedstängning påbörjas om 30 sekunder."

Välj prioritet, skriv in meddelandet  och klicka på OK. Klicka därefter på Spara eller OK.

Observera att det endast är vid prioritet Varning som mottagaren aktivt måste gå in och läsa meddelandet. Vid övriga prioriteter visas systemmeddelandet direkt i en dialogruta på skärmen.

Ändra systemmeddelande

Gör så här för att ändra ett systemmeddelande:

1. Välj Verktyg i huvudmenyn
2. Välj Systemmeddelande |  Administrera
3. Markera aktuellt meddelande
4. Klicka på Ändra...

Gör de aktuella ändringarna och klicka på OK. Klicka därefter på Spara eller OK.

Ta bort systemmeddelande

Gör så här för att ta bort ett systemmeddelande:

1. Välj Verktyg i huvudmenyn
2. Välj Systemmeddelande | Administrera
3. Markera aktuellt meddelande och klicka på Ta bort
4. Klicka på Spara eller OK