Författarfond


Sveriges författarfond begär redovisning på lån och vilka titlar som finns som referens utan utlån. Meddelande om vilka organisationer det gäller får du från fonden. Skicka filerna med e-post till Sveriges författarfond. E-postadressen är bibdata@svff.se.

Generera filer

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Författarfond
3. Välj Referenstitlar...

I fönstret som öppnas väljer du i listrutan vilket år statistiken gäller. Klicka på Generera. Du får nu möjlighet att välja var filerna ska sparas. Filerna sparas enligt inställning i systemparametern FILE_PATH, om du inte väljer att spara på annan plats. När genereringen är avslutad syns en dialogruta med meddelandet Körning klar.

Med Referenstitlar avses titlar som har exemplar där cirkulationskategorin är markerad som Ej hemlån.

När genereringen är avslutad syns en dialogruta med meddelandet Körning klar.

Klicka på OK. Klicka på Stäng


Skapade filer

När du sparar filerna får de namn enligt nedan:

Referenstitlar:
ff_ref2014.1401071640

Filnamnet är uppbyggt enligt följande:

ff_ref - anger att det är referenstitlar det handlar om
2014 - anger att körningen avser år 2014
1401071640 - anger datum och tid då filen skapades

Lån:
ff_loan2014.1401071633


Filnamnet är uppbyggt enligt följande:

ff_loan - anger att det är  lån det handlar om
2014 - anger att körningen avser år 2014
1401071633 - anger datum och tid då filen skapades