Funktionsbeskrivning: Barn blir vuxen samt koppling till målsman

Övergripande beskrivning

Med flera nya funktioner, som till exempel cirkulationsparametrar, meddelande och automatiserade jobb, kan du i BOOK-IT hantera övergången från barn till vuxen samt koppla barn till målsman. 

Funktioner

Två nya cirkulationsparametrar hjälper till att hantera övergången från barn till vuxen: Åldersspärr, giltighetsdatum,  som spärrar låntagarkontot  den dagen låntagaren fyller 18, och/eller Åldersspärr, meddelande som lägger ett meddelande på låntagaren den dagen de fyller 18. Meddelandet syns på låntagarens konto i BOOK-IT och i Arena/BOOK-IT PUB med texten: ”Hej! Du har fyllt år och vi vill gärna få kontakt med dig för att se över dina uppgifter i systemet. Välkommen att kontakta personalen.” Meddelandet kan skickas ut via automatiserade jobb och texten går att ändra i fönstret Administration | Grunddata | Cirkulation | Meddelandetexter.

På låntagarkontot finns en gruppruta som heter Målsman där du kan koppla barn till sin målsman. När påminnelser och räkning går ut till barnet skickas det till kopplad målsman med texten: Avser <barnets namn> och därefter målsmans namn och adress. Observera att denna funktion är oberoende av rutinen i fönstret Åldersgrupper där du kan markera kryssrutan Visa meddelande, då kommer påminnelser och räkning till barnet med texten Till vårdnadshavare för och sedan barnets namn och adress. Åldersgruppen Barn försvinner automatiskt från låntagarens konto den dagen barnet fyller det antal år som man angett för åldersgruppen Barn. 

På målsmans låntagarkonto heter grupprutan Målsman för där du ser vilka barn som låntagaren är målsman för. 

När låntagaren fyller 18 och blir vuxen tar man bort kopplingen till målsman från barnets låntagarkonto. Man kan också söka fram alla låntagarkonton som är kopplade till en målsman i Mängd låntagare.

Förberedelser

Gör så här om du önskar använda åldersspärr och målsman.

Åldersspärr

Gå till fönstret Administration | Parameterunderhåll | Cirkulationsparametrar... och sök fram de två parametrarna nedan. Du kan välja om du vill använda båda parametrar eller bara en av dem.

Åldersspärr, giltighetsdatum. När barn blir vuxen kan du med hjälp av denna cirkulationsparameter spärra aktuella låntagarkonton den dagen de fyller 18.

En förutsättning är att det i fönstret Grunddata | Cirkulation | Åldersgrupper finns en åldersgrupp med startår 18 år. Om det finns fler åldersgrupper än "Barn" och "Vuxen", så måste du ställa in parametern för "Vuxen". 

Du anger om låntagarens konto ska spärras samma dag som låntagaren fyller år med (1=ja), eller inte (0=nej).

Åldersspärr, meddelande. När barn blir vuxen kan du med hjälp av denna cirkulationsparameter ange om du önskar lägga ett meddelande på låntagarposten den dagen de fyller 18. Meddelandet syns i BOOK-IT, Arena och BOOK-IT PUB, med texten: ”Hej! Du har fyllt år och vi vill gärna få kontakt med dig för att se över dina uppgifter i systemet. Välkommen att kontakta personalen.”

Ange 0 för att meddelande ska läggas utan att låntagaren får signal, 1=meddelande läggs som genererar gul signal eller 2=meddelande läggs som genererar röd signal.  

Om du vill ändra texten gör du det i fönstret Administration | Grunddata | Cirkulation | Meddelandetexter, i delfältet Textnycklar, texten heter Meddelande: Åldersspärr, låntagare.

I fönstret Verktyg | Automatiserade jobb anger du hur ofta jobbet ska ske. 

Om jobbet inte körs varje natt, utan till exempel en gång i månaden så blir det så att första gången jobbet körs påverkar det låntagare som fyllt 18 den senaste dagen, men efter det påverkas alla som fyllt år sedan den senaste körningen. 

Observera att detta slår igenom endast på den konto-organisation der man har lagt in åldersspärr.

Såhär ser meddelandet ut i BOOK-IT och i Arena/BOOK-IT PUB.

 

 

Målsman 

Målsman kopplar du på respektive barns låntagarkonto där du ser vem som är målsman med namn och låntagar-id, och på målsmans konto ser du vilka barn som är kopplade. Observera att målsman måste vara godkänd som låntagare i samma konto-organisation som barnet.

Tips och goda råd 

Du kan använda funktionen Automatiserade jobb för att fånga upp alla som fyller 18 år och du kan ändra intervallet om du har särskilda önskemål.