Tillbaka till Grunddata

 

Låntagaruppgifter

Ändra regelverk för låntagaruppgifter
Grundinställning

 

Detta fönster hanterar vilka uppgifter som ska anges när en person registrerar sig som ny låntagare och dels vilka uppgifter som en befintlig låntagare ska kunna ändra i sin profil via Arena och BOOK-IT PUB.

Fönstret består av ett antal kolumner:

Namn svenska: Svensk ledtext till fältet i Arena/BOOK-IT PUB
Beskrivning svenska: Förklarande text på svenska i Arena/BOOK-IT PUB
Namn engelska: Engelsk ledtext till fältet i Arena/BOOK-IT PUB
Beskrivning engelska: Förklarande text på svenska i Arena/BOOK-IT PUB
Obligatoriskt: Om fältet ska vara obligatoriskt att fylla i för låntagaren i Arena/BOOK-IT PUB
Synlig: Om fältet ska visas i registreringsformuläret i Arena/BOOK-IT PUB
Ändringsbar låntagare: Vad låntagaren ska kunna i ändra i Mina uppgifter/My profile i Arena/BOOK-IT PUB . Gäller endast vid uppdatering av befintliga låntagare.
Ordning:
Här kan du påverka i vilken ordning som fälten ska visas i registreringsformuläret i Arena/BOOK-IT PUB

 

Ändra regelverk för låntagaruppgifter

Gör så här för att ändra regelverk för låntagaruppgifter

 

1. Välj Administration i huvudmenyn

2. Välj Grunddata - Webb - Låntagaruppgifter...

3. Markera aktuell uppgift

4. Klicka på Ändra...

5. Gör nödvändiga förändringar.

6. Klicka på OK och klicka därefter på Spara eller OK för att stänga fönstret.

 

Grundinställning

Namn svenska
Obligatoriskt Synligt Ändringsbart låntagare
Förnamn
ja
ja
nej
Efternamn
ja
ja
nej
Personnummer
ja*
ja
nej
C/O
nej*
ja*
ja*
Gatuadress
ja
ja
ja*
Postnummer
ja
ja
ja*
Ort
ja
ja
ja*
Land
ja
ja
ja*
E-post
nej*
ja*
ja*
Telefonnummer
nej*
ja*
ja*
SMS-utskick
nej
ja*
ja*
PIN-kod
nej
ja*
ja*
Utskick av övertidsvarning
nej
ja*
ja*
Förvalt hämtställe
nej*
ja*
ja
Acceptera utskick
nej
ja*
ja*
Spärra kort
nej
nej
ja*

 

Var och en av dessa uppgifter har sitt regelverk. Inställningar markerade med en asterisk kan påverkas av systemadministratören.

 

Tabellen ska tolkas så här (exempel):
Förnamn är en uppgift som alltid ska fyllas i, inte kan ändras av låntagaren i efterhand och biblioteket kan inte välja att dölja fältet eller göra det icke obligatoriskt. Inte heller kan man erbjuda låntagarna möjligheten att ändra det i efterhand.

E-post är en uppgift som per default inte är obligatorisk, men möjlig att fyllas i i registreringsformuläret och ändringsbar i efterhand. Biblioteket kan välja att göra den obligatorisk, låta blir att visa den alls eller stänga av låntagarens möjlighet att uppdatera den i efterhand.

Acceptera utskick är en uppgift som aldrig kan göras obligatorisk att kryssa i (eftersom funktionen är utformad som en kryssruta räknas både kryss i rutan och uteblivet kryss som ett "svar") men biblioteket kan välja att dölja den från registeringsformuläret. (Acceptera utskick innebär att låntagarna kan ge sin tillåtelse att få "reklamutskick" från biblioteket. Dessa låntagare går sedan att söka upp i Mängd låntagare och därifrån kan e-post skickas till dem.)


Se även funktionsbeskrivning för Självregistering/"Skaffa lånekort" för mer information.

Tillbaka till Grunddata