Tillbaka till Grunddata

Låntagarorganisationer

Lägga till låntagarorganisationer
Ändra uppgifter om låntagarorganisationer
Ta bort låntagarorganisationer

I detta grunddatafönster presenteras de låntagarorganisationer som finns upplagda i systemet.

Med låntagarorganisation avses en organisation som biblioteket anser som huvudansvarig för de lån och beställningar som organisationen gjort, även om själva transaktionerna direkt knutits till en särskild person. Exempel på låntagarorganisationer är skolor, daghem, arbetsplatser.

Låntagarorganisation kan användas för att söka upp låntagare som är knutna till den aktuella organisationen. Detta görs i fönstren Sök låntagare och Mängd låntagare.

Här kan du lägga till, förändra och ta bort uppgifter om de låntagarorganisationer som behövs vid ditt/dina bibliotek. Uppgifterna ligger framför allt till grund för det praktiska arbetet med cirkulationsrutinerna.

Lägga till låntagarorganisationer

Gör så här för att lägga till låntagarorganisation:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Låntagarorganisationer...
3. Klicka på Lägg till...
4. Ange namn.
5. Ange om du önskar användare (kontaktperson) och eventuellt en förklarande anmärkning.
6. Klicka på OK och klicka därefter på Spara eller OK för att stänga fönstret.

Ändra uppgifter om låntagarorganisationer

Gör så här för att ändra uppgifter om låntagarorganisation:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Låntagarorganisationer...
3. Markera aktuell låntagarorganisation. För att på ett enkelt sätt ta dig till rätt rad kan du markera kolumnrubriken för till exempel Namn och skriva inledande bokstäver i aktuell organisations namn.
4. Klicka på Ändra
5. Gör din/a ändring/ar
6. Klicka på OK och klicka därefter på Spara eller OK.

Ta bort låntagarorganisationer

Gör så här för att ta bort låntagarorganisation:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Låntagarorganisationer...
3. Markera den aktuella låntagarorganisationen
4. Klicka på Ta bort
5. Klicka på Spara eller OK.

Bara låntagarorganisationer som saknar kopplingar till låntagare eller pågående lån kan tas bort.

Tillbaka till Grunddata