Tillbaka till Grunddata

 

Cirkulationskategorier

Lägga till cirkulationskategorier
Ändra uppgifter om cirkulationskategorier
Ta bort cirkulationskategorier

Detta grunddatafönster presenterar de cirkulationskategorier som är upplagda i systemet.

Cirkulationskategorier används för att ange regler för vissa typer av medier. Det kan till exempel gälla referenslitteratur, som varken får reserveras eller lånas hem, eller film som kanske ska ha kortare lånetid än vanligt och dessutom högre övertidsavgifter.

Cirkulationskategorin kopplas till exemplaret vid beställningstillfället eller vid lokalisering. Du kan även lägga till och ändra cirkulationskategori i efterhand i fönstret Exemplarinformation samt i Mängd exemplar.

Regelverket anger du i fönstret Cirkulationsparametrar.

Här kan du lägga till, ändra och ta bort cirkulationskategorier.

Lägga till cirkulationskategorier

Gör så här för att lägga till cirkulationskategori:

1. Välj Administration i huvudmenyn.
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Cirkulationskategorier...
3. Välj kontoorganisation.
4. Klicka på Lägg till...
5. Ange ett namn på cirkulationskategorin. Exempel: Spelfilm, Kurslitteratur, Snabblån, Referens, Öppen lånetid.
6. Ange en beskrivning av kategorin.
7. Markera kryssrutan Ej hemlån om medier som tillhör denna cirkulationskategori inte är till utlån. Detta innebär att det framgår i Arena och BOOK-IT PUB att medierna inte lånas ut - däremot förhindrar det inte utlånet i sig.  För att förhindra utlån använder du dig av cirkulationsparametern Utlåningsstyrning. Observera att det är viktigt att bocka i Ej hemlån för relevanta cirkulationskategorier för att det ska bli rätt vid generering av filen för Referenstitlar till Författarfonden.
(Kryssrutan Inkl. statistik är endast relevant för danska bibliotek.) 
8. Klicka på OK och klicka därefter på Spara eller OK.

Ändra uppgifter om cirkulationskategorier

Gör så här för att ändra uppgifter om cirkulationskategori:

1. Välj Administration i huvudmenyn.
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Cirkulationskategorier...
3. Välj kontoorganisation.
4. Markera den aktuella kategorin.
5. Klicka på Ändra...
6. Utför din ändring.
7. Klicka på OK och klicka därefter på Spara eller OK.

Ta bort cirkulationskategorier

Gör så här för att ta bort cirkulationskategori:

1. Välj Administration i huvudmenyn.
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Cirkulationskategorier...
3. Välj kontoorganisation.
4. Markera den aktuella kategorin.
5. Klicka på Ta bort.
6. Klicka på Spara eller OK.

Bara cirkulationskategorier som saknar kopplingar till exemplar eller Cirkulationsparametrar kan tas bort.

Tillbaka till Grunddata