Tillbaka till Grunddata

 

Externa språk

Lägga till externa språk
Ändra externa språk
Ta bort externa språk
Tips

I detta grunddatafönster presenteras de externa språk som finns upplagda i systemet. Med externa språk menas de språk till vilka man kan översätta ledtexter i meddelanden som skickas från någon av tilläggsmodulerna Fjärrlån, Inköp eller Periodika, se Externa formulär.

Här kan du lägga till, ändra och ta bort externa språk.

Lägga till externt språk

Gör så här för att lägga till externt språk:

1. Välj Administration i huvudmenyn.
2. Välj Grunddata | Allmänt | Externa språk.
3. Klicka på Lägg till... 
4. Ange det nya språket i fältet Namn.
5. Ange en beskrivning av språket.
6. Klicka på OK.
6. Klicka på Spara eller OK.

Ändra externt språk

Gör så här för att ändra externa språk:

1. Välj Administration i huvudmenyn.
2. Välj Grunddata | Allmänt | Externa språk.
3. Markera det aktuella språket.
4. Klicka på Ändra.
5. Utför dina ändringar.
6. Klicka på Spara eller OK.

Ta bort externt språk

Gör så här för att ta bort externa språk:

1. Välj Administration i huvudmenyn.
2. Välj Grunddata | Allmänt | Externa språk.
3. Markera det aktuella språket.
4. Klicka på Ta bort.
5. Klicka på Spara eller OK.

Det går inte att ta bort språk som används i systemet.

Tips

För att ange ett språk som standardspråk, markera aktuell rad och klicka på Standard. Detta språk markeras med en bock, och kommer att presenteras som förvald inställning när du till exempel lägger upp en ny leverantör under Grunddata | Förvärv | Leverantörer.

Tillbaka till Grunddata