Tillbaka till Grunddata

 

Externa formulär

Översätta externa formulär
Tips

Grunddatafönstret Externa formulär visar de ledtexter som används för de meddelanden som kan skickas från tilläggsmodulerna Inköp, Fjärrlån och Periodika.

Här kan du översätta texterna i dina formulär till andra språk och även göra vissa justeringar i formulären.
Detta innebär att du kan skapa texter för bland annat beställningar på mottagarens språk och koppla till speciella bibliotek och leverantörer i Bibliotek, fjärrlån och Leverantörer, genom inställning i fältet Språk.

Kontrollera först att det språk som du vill översätta till finns upplagt under Grunddata | Allmänt | Externa språk.

Översätta externa formulär

Gör så här för att översätta ett formulär:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Allmänt | Externa formulär...
4. Gör dina val i listrutorna Formulär, Från och Till. Om du vill ändra till exempel den svenska texten ska du välja Svenska i såväl Från som Till
5. Markera den rad du vill ändra eller översätta. I inmatningsfältet Till skriver du in texten.
6. Klicka på Ändra för varje rad du ändrar.
7. Klicka på Spara eller OK.

Tips

Du kan bara översätta den mall som ligger som standard, det vill säga inte förändra utseendet genom att lägga till eller ta bort rader.

Tänk på att dokumentera dina förändringar eftersom dessa kan påverkas av framtida uppgraderingar.

Tillbaka till Grunddata