Grunddata

Största delen av BOOK-IT:s administration görs i så kallade grunddata-fönster.

Grunddatafönstren är till för att du själv ska kunna påverka innehållet i dem, efter ditt biblioteks behov. Till exempel är Meddelandetexter ett grunddatafönster, eftersom du ska kunna skriva in egna texter för varje enhet.

Ett annat är Låntagarkategorier, där just ditt biblioteks låntagarkategorier ska läggas in. Dessa låntagarkategorier väljer du bland t ex när du lägger in en ny låntagare, och det kan även vara låntagarkategorierna du utgår ifrån när du anger regelverket för cirkulationen i de så kallade cirkulationsparametrarna.

Grunddatafönstren är samlade funktionsvis – under Allmänt, Cirkulation, Katalog, Förvärv, Webb, Reservationer, Statistik och Z39.70 för att det ska bli lättare att hitta rätt.

Allmänt

Adresser
Adresser, egna
Adressetiketter
Avdelningar
Bibliotek, fjärrlån
Bibliotekstyper
Enhetsgrupper
Etikettinställningar
Externa formulär
Externa språk
Klasser
Länder
Organisationsstrukturer
Systemspråk
Valutor

Cirkulation

Adressplatser
Cirkulationskategorier
Cirkulationsställen
Kopietyper
Kravtyper
Låntagare - Extra1
Låntagare - Extra2
Låntagargrupper
Låntagarkategorier
Låntagarorganisationer
Meddelandeformat
Meddelandemallar
Meddelandetexter
Placeringar
Placeringsregler
Räkningsstatus
Status
Åldersgrupper
Övertidsavgift, nivåer

Katalog

Extern auktorisering
FreeLib, katalogiseringsförmulär
Importregler
Indexering
Katalogiseringmallar
Katalogiseringsmallar, typer
Katalogposttyper
Kvalifikatorer
Kvalifikatorer, gruppering
Leverantörer, katalogposter
Listgrupper
Marc-format
Marc-format, beskrivning
Medietyper
Objektkoder
Redigeringsformat, beskrivning
Språk
S
RU/SRW, databaser
Tecken
Ändringsfält

Förvärv

Periodika - Hanteringstyper
Periodika -Stat1
Periodika - Stat2
Anslag
Leverantörer
Orderregler

Flex

RFID-inställningar

Webb

Bildleverantörer
Medieklasser
Text/reservationsinställningar
Låntagaruppgifter

Reservationer

Reservationsregler
Löpnummer

Statistik

Objektkodsgrupper
Statistikprofiler
Schemalägga statistikkörning
Importera extern data
Åldersgrupper Statistik
Sökfrågor för årsstatistik
 

Z39.70

Hantering
Sortering