Funktionsbeskrivning: Hämtningsbeställningar

Övergripande beskrivning

Hämtningsbeställningar är en modul som öppnas av Support mot en avgift. Funktionen används t e x för att beställa fram exemplar från magasin eller som alternativ till att lägga reservationer vid telefonbeställningar. Hämtningsbeställningar kan endast göras via BOOK-IT-klienten.

Funktioner

När modulen Hämtningsbeställningar är aktiverad visas knappen Hämta Expertsök – fliken Bestånd.

-         Markera önskat exemplar som tillhör inloggad enhet i beståndsfliken.

-         Klicka på knappen Hämta

-         Sök låntagare i fönstret som öppnas. Hämtningsbeställning genomförs om vald låntagares låntagarkategori tillåts för beställning.

-        Om hämtningsavgift tillämpas visas en betalningsdialog. 

Förutsättningarna för att ett exemplar är beställningsbart är att:

  • det ägs av inloggad enhet

  • det inte är utlånat

  • det inte är infångat

  • det inte är fjärrlånat

  • det inte är tillfälligt

  • det är senast återlämnat på ägande enhet

  • det har återlämnats efter lokalisering

  • det inte har fått statusbeteckning

Katalog - Hämtningsbeställningar
När du öppnar fönstret Hämtningsbeställningar visas alla beställningar som gjorts för den enhet du är inloggad på, i kronologisk ordning med den äldsta beställningen överst. Listrutorna för Avdelning och Placering högst upp i fönstret kan användas för filtrering, och listan kan sorteras om genom att klicka på valbar kolumnrubrik.
Raderna visar information om bl.a. titeluppgift, etikettnummer, avdelning, placering, hylla. Vid klick på höger musknapp visas även låntagarens namn, datum och tid om plockad, samt användare som skapat/ändrat beställningen

Genom att dubbelklicka i fältet för etikettnummer för en ännu inte plockad beställning kan detta ändras manuellt till ett annat exemplar av samma titel.

Om du markerar en rad aktiveras kommentarfältet längst ner i fönstret. Eventuella anteckningar här visas också i låntagarinformationens reservationsflik.

Inläsningsfältet för exemplarnummer används för att registrera en plockad beställning. Kvitto skrivs då ut, och beställningen markeras som klar. Om ett exemplarnummer som inte är beställt läses in, och det finns beställning på samma titel ges en kontrollfråga om det aktuella exemplaret skall accepteras.

Vid utlån av ett beställt exemplar försvinner informationen om detta från listan. Beställningar kan också tas bort manuellt genom att markera aktuell(a) rad(er) och klicka på knappen Ta bort.

Visningsfönster i Låntagarinformation – fliken Reservationer.
Här visas endast hämtningsbeställningar som är gjorda för låntagaren på den enhet du är inloggad på. Om låntagaren har beställningar på annan enhet så kan du inte se det utan att byta enhet.

Meddelandemall: Övrigt, Beställningskvitto. Variablerna som kan användas är: låntagar-id, namn, personnummer, kategori, grupp, adress, e-post och telefonnummer.

Statistikprofiltyp: Hämtningsstatistik. Variablerna Extra 1 & 2, Kön, Låntagargrupp, Låntagarkategori, Medietyp, Objektkod, Språk och Ålder låntagare kan grupperas i profilen.

Förberedelser

Du bör ta ställning till följande cirkulationsparametrar:

Hämtning, antal hylldagar: Anger antal dagar biblioteket önskar låta ett plockat beställt exemplar vänta på att låntagaren skall låna det. Uppgiften genererar en tidpunkt för senaste hämtningsdag som visas i fönstret Hämtningsbeställningar, i låntagarinformationen, samt skrivs ut på beställningskvittot. Kan styras på samtliga variabler.

Hämtningsavgift: Anger kostnad för hämtningsbeställning. Kan styras på samtliga variabler.

Hämtningsstyrning: Styr om ett exemplar kan beställas till låntagare.

Kan styras på samtliga variabler.

Tips och goda råd

Vid utlån till annan låntagare visas en dialogruta som upplyser om detta. Om du då väljer att gå vidare med lånet så genomförs det. Vid utlån tas hämtningsbeställningen bort oavsett om lånet gjorts till rätt låntagare eller ej.