Fjärrlån

Statistik


Gör så här för att komma till Fjärrlån, statistik:

1. Välj Fjärrlån i huvudmenyn
2. Välj Statistik

Du har möjlighet att ta fram statistik för bibliotekets fjärrlån. I presentationen av statistiken kan du själv välja mellan perioderna år, månad eller dag och finfördela statistiken ytterligare genom att komplettera med variabler i olika filter.

I grupprutan Filter 1 kan du välja ett av de två valen Leverans till eller Hämtställe.

Leverans till innebär att du kan göra begränsningar till huvudbibliotek eller en viss filial som böckerna har levererats till.

Hämtställe innebär att du kan göra begränsningar till huvudbibliotek eller en viss filial som böckerna har utlånats på.

I grupprutan Filter 2 kan du göra ett av de fyra valen Hylla, Objektkod, Leverantör och Bibliotekstyp.

Hylla ger dig möjlighet att begränsa statistiken med hjälp av hyllsignatur. Här måste du använda både versaler och gemener. Du kan också trunkera och använda siffror, ex. V* eller u*. Lägg märke till att u* inte ger dig statistik på samtliga barnböcker eftersom statistiken bygger på hyllsignatur. Önskar du statistik på samtliga hyllsignaturer lämnar du fältet tomt.

Objektkod ger dig möjlighet att begränsa statistikuttaget till objektkod, vilket innebär att du kan ta fram uppgifter för t ex fjärrlånade talböcker.

Leverantör ger dig möjlighet att göra begränsning på bibliotek. Det innebär att du kan ta fram statistik på det antal böcker du fjärrlånat från ett visst bibliotek.

Bibliotekstyp kan du använda om du har definierat olika bibliotekstyper i grunddatafönstret Allmänt | Bibliotekstyper, samt valt bibliotekstyp för respektive fjärrlånebibliotek i grunddatafönstret Allmänt |Bibliotek, fjärrlånFör att enklare kunna svara på fråga 16 i Årsstatistiken kan du  lägga in variablerna Svenska respektive Utländska bibliotek i fönstret Bibliotekstyper, och ange per fjärrlånebibliotek vilken typ det gälle