Kvalifikatorer (MARC21)

Kvalifikatorerna gör det möjligt för dig att avgränsa och precisera din sökning i Expertsök. När du använder en kvalifikator i en sökning så talar du därmed om för systemet att sökningen ska ske i ett visst fält, eller i ett fält med en viss indikator angiven, i MARC-posten. På så sätt kan du undvika oönskade träffar i högre grad än vid fritextsökning. 

I grunddatafönstret Administration|Grunddata|Katalog|Kvalifikatorer, gruppering kan du se vilka marcfält kvalifikatorerna söker i.

Kvalifikatorerna används enligt följande modell:

<sökbegrepp>/<kvalifikator>

Exempel: hce/hy ger träffar på material som har hyllbeteckningen Hce.

Några av kvalifikatorerna kräver att du känner till en särskild uppsättning för alla bibliotek fastställda koder. Det gäller kvalifikatorerna bn, lk, pt, pu, re, sp samt ty. De koder som används i kombination med dessa kvalifikatorer hittar du på sidan: Medietyper och publikationstyper...(öppnas i ny flik).

Exempel: eng/sp ger träffar på engelskspråkigt material, a/ty ger träffar på tryckt material

 

Alla kvalifikatorer i alfabetisk ordning

AU

Anmärkning: upphov

AV

Organisation/enhet/avdelning, överordnad

BAV

Organisation/enhet/avdelning, boende

BN

Intellektuell nivå

BOP

Org./enhet/avdelning - placering, boende

BPL

Placering, boende

BT

Bärartyp

Ämnesord, lokalt, spec. typ

Ämnesord - kongress

DF

Format

DK

Innehållstyp

DN

Originalnummer, import/konvertering

DT

Deltitel

EA

Elektronisk adress

EID

Externt katalogid

EN

Editionsnummer

FAV

Organisation/enhet/avdelning, fiktivt bestånd

FF

Författare

FK

Funktionskod RDA , till exempel sök på fotograf: pht/pt

FO

Anmärkning om fortsättningsarbete

FR

Titelnummer på forsättningsverk

FT

Föredragen titel

Fackämnesord

Förlag

Genreämnesord

HN

Lagrad

HT

Huvudtitel

HY

Hylla

ID

Katalogidentitetsnummer

IH

Innehållsbeskrivning, BTJ

IK

Inläsningskod (används ej f n)

IN

Institution/musikgrupp

IS

ISBN eller ISSN

Ämnesord - institution

KL

Klassifikation

KO

Kongress

LK

Litterär kategori

LO

Läsordning

Ämnesord - geografiska namn

NE

EAN

NN

Nummerbeteckning

NR

Nummerbeteckning, överordnad

NT

Nummertyp, till exempel sök elib/nt eller mtm/nt

OAV

Beställningar, organisation/enhet/avdelning

OF

Omfång I m

OOP

Beställningar, org./enhet/avdelning - placering

OP

Organisation/enhet/avdelning - placering

OPL

Beställningar, placering

OT

Originaltitel

Ämnesord, lokalt, spec. typ

PD

Poster i periodikamodulen

PL

Placering

PT

Katalogposttyp

PU

Publikationskod

Ämnesord - person

RD

Registreringsdatum

RE

Resturstyp

RS

Innehåll, fulltextdokument

SP

Språk

SS

Orsak

ST

Serietitel

Språk, övriga

TG

TG Availible

TI

Titel, överordnad

TL

Katalogpostleverantör

TR

Titelnummer

TT

Titelanmärkning, mm

TY

Medietyp

Ämnesord - form

UG

Upplaga

UP

Upphovsman, överordnad

UL Utgivningsland

US

Ursprungligt språk

UT

Uniform titel

UU

Upphovsuppgift

Ämnesord - uniform titel

VA

Årtal, värdobjekt

VN

Videogramnummer

VO

Värdobjekt

Ämnesord, lokalt, spec. typ

ÅR

Utgivningsår

ÄO

Ämnesord, överordnat

ÖV

Övrigt

ÖÄ

Ämnesord, övriga

 

 

Gruppering

De kvalifikatorer som är skrivna med fetstil i listan nedan är sk metakvalifikatorer eller överordnade kvalifikatorer, vilka innefattar alla de följande inom gruppen.

     

up

upphovsman

 

ff

författare

 

in

institution, musikgruppp, m m

 

ie

inläsare

 

ko

kongress

 

 

ti

titel

dt

deltitel

ht

huvudtitel

ot

originalets titel

st

serietitel

ut

uniform titel

 

äo

ämnesord

am

allmän medieterm

genreämnesord

fackämnesord

 

ar

utgivningsår

år

utgivningsår

ug

årtal för skönlitteratur, förkortad katalogisering

   

nr

nummer

en

editionsnummer

is

isbn eller issn

vn

videogramnummer

tr

titelnummer (BURK-nr, LIBRIS BIB-id, lokalt nr)

   

av

organisation/enhet/avdelning

bav

boende organisation/enhet/avdelning

oav

beställda till organisation/enhet/avdelning

fav

fiktivt bestånd vid organisation/enhet/-avdelning

   

pl

placering

bpl

boende placering

opl

beställt till placering

   

op

avdelning - plac. i kombination (Ex: "babv deckare"/op)

bop

boende på org./enhet/avd. - placering

oop

order till org./enhet/avd. - placering