Tillbaka till Grunddata

 

Etikettinställningar

Skapa etikettinställningar
Ändra etikettinställningar

I detta grunddatafönster hanterar du villkoren för de utskrifter av olika etiketter som systemet erbjuder: ryggetiketter, bibliografiska etiketter och adressetiketter. För information om de praktiska utskriftsrutinerna, se Etikettutskrifter (för ryggetiketter och bibliografiska etiketter) och Adressetiketter. Adressetiketter kan skrivas ut från fönstren Låntagarinformation, Mängd låntagare, Fjärrlån, Grunddata | Bibliotek, fjärrlån samt Grunddata | Leverantörer).

Skapa etikettinställningar

Gör så här för att skapa etikettinställningar

1. Välj Grunddata | Allmänt | Etikettinställningar i huvudmenyn
2. Välj flik för etikettyp
3. Gör önskade justeringar av standardinställningarna
4. Klicka på Spara eller OK för att lagra ändringarna

Fälten x-position och y-position hänvisar till startposition för texten på etiketterna - från vänsterkant respektive överkant.

Om du markerar rutan Förvald så innebär det att valet för Ryggetikett eller Bibliografisk etikett  är förvalt i fönstret Lokalisera.

För bibliografiska etiketter används fältet Skrivarkommando - Kommando  bara om du arbetar med en "matrisskrivare". I så fall kan du också helt bortse ifrån de valbara alternativen under Textformat.
Kontakta vid behov Support för hjälp med registreringen av uppgifterna.

Obs! inställningarna gäller per användare; varje användare i BOOK-IT måste definiera sina egna etikettinställningar.

Respektive etikettyp skrivs ut på därtill hörande etikettskrivare. Typsnitt och marginaler måste ställas in så det fungerar med skrivaren.

Ändra etikettinställningar

Gör så här för att ändra etikettinställningar:

1. Välj Grunddata | Allmänt | Etikettinställningar  i huvudmenyn
2. Välj etikettyp
3. Gör önskade justeringar
4. Klicka på Spara eller OK för att lagra ändringarna

Tillbaka till Grunddata