Tillbaka till Grunddata

 

Bibliotek, fjärrlån

Lägga till bibliotek
Välja bibliotek för fjärrlån
Ändra uppgifter om bibliotek
Ta bort bibliotek


Grunddatafönstret Bibliotek, fjärrlån presenterar information om de bibliotek som finns upplagda i systemet. Uppgifterna ligger framför allt till grund för arbetet med fjärrlån, men kan också användas som ett allmänt adressregister.

Här kan du lägga till, ändra och ta bort uppgifter om olika bibliotek utanför ditt eget system.

Lägga till bibliotek

Gör så här för att lägga till bibliotek:

1. Välj Administration i huvudmenyn.
2. Välj Grunddata | Allmänt | Bibliotek, fjärrlån...
3. Välj kontoorganisation.
Grupprutan Bibliotek är ett samlat register över de bibliotek med vilka ditt/dina bibliotek skulle kunna samarbeta. Grupprutan Fjärrlånebibliotek innehåller, eller väntar på att innehålla, de bibliotek som ska fungera som långivande bibliotek i samband med fjärrlån.
4. Klicka på Lägg till.
5. Registrera de uppgifter som behövs för det aktuella biblioteket. Fältet Kommunkod används vid behov. Fältet Bibliotekskod används för sigel. Om funktionen Import Libris fjärrlån används måste sigel anges för de bibliotek som ska kunna utnyttjas för detta. Fälten Kortnamn och Namn är obligatoriska. Välj Bibliotekstyp i listrutan (hämtas från grunddatafönstret Bibliotekstyper) om du önskar kunna ta ut fjärrlånestatistik fördelat på olika bibliotekstyper.
6. Klicka på OK.
7. Om biblioteket ska kunna väljas som fjärrlånebibliotek, markera biblioteket i grupprutan Bibliotek och klicka sedan på knappen >> för att verkställa kopplingen.
8. Klicka på Spara eller OK.

Välja bibliotek för fjärrlån

En förutsättning för att kunna välja ett bibliotek som leverantör i samband med fjärrlån är att biblioteket finns registrerat i det samlade biblioteksregistret (grupprutan Bibliotek). Se Lägga till bibliotek.

Gör så här för att välja bibliotek för fjärrlån:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Allmänt | Bibliotek, fjärrlån...
3. Markera biblioteket i grupprutan Bibliotek
4. Klicka på >>
5. För att bryta en koppling mellan biblioteksregistret i grupprutan Bibliotek och grupprutan Fjärrlånebibliotek, markera det aktuella biblioteket i grupprutan Fjärrlånebibliotek och klicka sedan på knappen << för att verkställa bortkopplingen. Du kan också uppnå samma effekt genom att dubbelklicka.
6. Klicka på Spara eller OK.

Ändra uppgifter om bibliotek

Gör så här för att ändra uppgifter om bibliotek:

1. Välj Administration i huvudmenyn.
2. Välj Grunddata | Allmänt | Bibliotek, fjärrlån...
3. Markera biblioteket i grupprutan Bibliotek.
4. Klicka på Ändra...
5. Utför din ändring.
6. Klicka på OK och klicka därefter på Spara eller OK.

Knappen Adressetikett kan bara användas om det finns en specificerad layout för adressetiketter i grunddatafönstret Adressetiketter, och om formatinställningar är gjorda i grunddatafönstret Etikettinställningar (där bland annat etikettskrivare måste vara definierad).

Ta bort bibliotek

Gör så här för att ta bort bibliotek:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Allmänt | Bibliotek, fjärrlån...
3. Om flera kontoorganisationer finns, kontrollera för vilka kontoorganisationer biblioteket finns i grupprutan Fjärrlånebibliotek
4. Markera biblioteket i grupprutan Fjärrlånebibliotek
5. Klicka på <<
6. Markera biblioteket i grupprutan Bibliotek
7. Klicka på Ta bort
8. Klicka på Spara eller OK

Bara bibliotek som saknar kopplingar mellan de två grupprutorna eller till pågående fjärrlån kan tas bort.

Tillbaka till Grunddata