Tillbaka till Grunddata

Objektkoder

Detta grunddatafönster finns inte i installationer som använder MARC-formatet MARC21.

Lägga till objektkoder
Ändra uppgifter om objektkoder
Ta bort objektkoder

Tillägg av nya objektkoder i systemet bör göras med mycket stor försiktighet - i synnerhet för bibliotek som utnyttjar Bibliografisk service från Bibliotekstjänst. Det finns risk för att du väljer en kod som BTJ, eller annan leverantör av katalogposter senare kompletterar sin struktur med. Om så skulle ske skulle samma kod kunna hänvisa till vitt skilda objekttyper i databasen.


För bibliotek med Bibliografisk service: I BOOK-IT finns fem objektkoder som ej används av BURK utan står till förfogande för bibliotekets egna anpassningar. Det är koderna U, V, X, Y och Z. Det går naturligtvis också att skapa helt egna objektkoder och ta dem i bruk, men observera då att det finns en risk för krock med en kod från BTJ i framtiden. U, V, X, Y och Z är "säkrade" ur det avseendet.

Observera att fält 886 inte är ett skyddat fält och för att undvika att fältet skrivs över då en ny version av poster anländer från postleverantören hamnar den nya posten i avvisningen.
Läs mer om skydd av fält och avvisning under Avvisade katalogposter.

Lägga till objektkoder

Gör så här för att lägga till en objektkod:

 1. Gå till fönstret Administration Grunddata | Katalog | Objektkoder...
 2. Klicka på Lägg till...
 3. Ange en kod för den aktuella objekttypen. Ett eller två tecken, dock inte bokstäverna Å, Ä och Ö, kan användas. Vi rekommenderar att koden skrivs med versaler
 4. Ange en beskrivning.
 5. Klicka på OK
 6. Om du vill att den registrerade koden ska vara förvald i katalogiserings- och fjärrlånerutinerna, markera aktuell rad och klicka på knappen Standard
 7. Klicka på Spara eller OK

Efter uppläggning av den nya koden kan du koppla den till någon av de medietyper som används i systemet. Se Medietyper.

Ändra uppgifter om objektkoder

Gör så här för att ändra uppgifter om en objektkod, t ex om du vill ta någon av de ovan nämnda U, V, X, Y eller Z i bruk.

 1. Markera aktuell objektkod
 2. Klicka på Ändra...
 3. Ändra namn eller beskrivning. Själva objektkoden kan dock inte ändras här. Du får i stället ta bort koden och sedan lägga till en ny med den föredragna beteckningen. Se Ta bort objektkoder.
 4. Klicka på OK och klicka därefter på Spara eller OK.

Om aktuell kod ska användas som förval i katalogiserings- och fjärrlånerutinerna, markera raden i fråga och klicka på knappen Standard.

Om du inte vill att en objektkod ska vara valbar i samband med katalogisering kan du ta bort markeringen för Visa externt. Se dock till att det inte finns några katalogposter med denna objektkod i databasen innan du gör denna ändring.

Ta bort objektkoder

Gör så här för att ta bort en objektkod:

Bara objektkoder som saknar kopplingar i systemet kan tas bort.

Om ditt bibliotek arbetar med självbetjäningsautomater och du vill ta bort en eller flera objektkoder: kontrollera och justera inställningarna för vilka medier som automaten/automaterna ska hantera i fönstret Grunddata | Z39.70 | Hantering.

 1. Markera aktuell objektkod
 2. Klicka på Ta bort
 3. Klicka på Spara eller OK.

Tillbaka till Grunddata