Återlämningslogg

Sök återlämnade exemplar
Hantera återlämningar

Denna funktion används för att visa information om återlämningar. Förutsättningarna är att du har valt att tillåta detta genom att ange antal dagar i cirkulationsparametern Logga återlämningar. Om du  tillåter återlämning i Cico-självbetjäningsprogram är det i detta fönster du kan ha kontroll över vilka återlämnade exemplar som är reserverade, fjärrlånade eller tillhör annan enhet.

Sök återlämnade exemplar

1. Välj Cirkulation i huvudmenyn
2. Välj  Återlämningslogg...

Välj enhet och därefter cirkulationsställe i listrutorna, och om så önskas datum. Du har också möjlighet att söka på etikettnummer, då behöver du inte ange enhet och cirkulationsställe.
Klicka på Sök.

Resultatet är en lista med de exemplar som uppfyller sökkriterierna och inställningen i cirkulationsparametern Logga återlämningar för antal dagar.

Hantera återlämningar

I träfflistan får du uppgift om låntagare, huvuduppslag, etikettnummer, återlämningsdatum och avdelning. Dessutom anges här om det finns reservationer (markering i kolumnen R) eller om det är ett fjärrlån (markering i kolumnen F). Om återlämning har gjorts i Cico-självbetjäningsprogram måste du återlämna de reserverade exemplaren i personaldelen för att reservationer ska lösa ut.

Sortera. Du kan välja sorteringsordning genom att klicka på önskad rubrik, till exempel Avdelning för att få träffarna sorterade efter avdelning.

Markera. Du kan i träfflistan välja önskat exemplar genom att markera raden. Klicka på  Exemplar....för att komma till exemplarposten, eller på figursymbolen för att komma till låntagarposten.

Skriv ut. Om du vill skriva ut delar av eller hela listan ska du markera de rader du önskar skriva ut och trycka på Ctrl + P. Du måste markera de exemplar du vill skriva ut. För att markera exemplar som står i en följd: håll nere Shift och klicka på det första resp. sista exemplaret.  För att markera enstaka rader - håll nere Ctrl och klicka på önskade rader.
Är en rad markerad blir det endast den som skrivs ut.

Välj Ta bort... för att ta bort informationen för markerade rader från detta fönster. Avsluta med Spara eller OK.