Tillbaka till Grunddata

Adressplatser

Lägga till adressplatser
Ändra uppgifter om adressplatser
Ta bort adressplatser
Tips

I detta fönster presenteras de adressplatser som finns upplagda i systemet. Exempel på adressplatser är Sommarstuga och Studieadress.
Adressplatserna använder du när du lägger eller ändrar i låntagarinformationen.

Lägga till adressplats

Gör så här för att lägga till en adressplats:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation  | Adressplatser
3. Klicka på Lägg till
4. Ange ett namn på adressplatsen samt en beskrivning av den. Markera inte kryssrutan Automatisk adressuppdatering! Automatisk adressuppdatering sker endast med adressplatsen Bostad, (om biblioteket har avtal med  underleverantören Bisnode för SPAR - Statens person- och adressregister eller använder annan låntagarimport)
5. Klicka på OK
6. klicka på Spara eller OK

Ändra adressplats

Gör så här för att ändra uppgifter om en adressplats:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation  | Adressplatser
3. Markera önskad adresstyp
4. Klicka på Ändra.
4. Utför din ändring.  Vi rekommenderar att du aldrig ändrar namnet på adressplatsen Bostad
5. Klicka på OK
6. Klicka på Spara eller OK

Ta bort adressplats

Gör så här för att ta bort en adressplats:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation  | Adressplatser
3. Markera den adressplats som ska tas bort
4. Klicka på Ta bort
5. Klicka på Spara eller OK

Det går inte att ta bort adressplatser som används i systemet.

Tips
I grunddatafönstret Organisationsstrukturer ska du välja vilken adressplats som ska utgöra standardinställning för en konto-organisation eller enhet inom systemet.

Tillbaka till Grunddata