Tillbaka till Grunddata

Meddelandeformat

 

Välja meddelandeformat
T
ips
Välja bort meddelandeformat
Tillgängliga meddelandeformat


I detta fönster väljer du vilken typ av utskrifter/utskick du ska kunna göra på din konto-organisation. De val du gör används i grunddatafönstret Meddelandetexter, cirkulationsparametrarna MeddelandeavgiftMeddelandeavgift per exemplarMeddelandesätt samt menyalternativen Nya utskrifter/utskick resp. Tidigare utskrifter/utskick

Observera att i fönstret Meddelandeformat anger du vilka format som ska vara möjliga att använda, medan du i cirkulationsparametern Meddelandesätt anger reglerna för de olika utskicksformaten.

 

 

Välja meddelandeformat

Gör så här för att välja meddelandeformat:

1. Välj Administration i huvudmenyn

2. Välj Grunddata | Cirkulation | Meddelandeformat

3. Välj aktuell kontoorganisation i listrutan. I det vänstra delfönstret Tillgängliga meddelandeformat presenteras alla de utskriftsformat som finns tillgängliga i BOOK-IT. Observera att det finns ett särskilt grunddatafönster för Kravtyper där du väljer vilka kravsteg som ska användas/inte användas inom din konto-organisation, endast de kravsteg som är valda visas bland de tillgängliga formaten.

4. Markera det eller de utskriftsformat som du vill kunna använda, och klicka på >>, för att föra över det/dem till det högra delfönstret Valda meddelandeformat.

5. Klicka på Spara eller OK

 

Tips

Tänk på att om du väljer meddelanden via e-post och/eller sms så måste du skicka dessa först (och om båda används, välja rätt ordning), och därefter skriva ut i pappersformat, annars kommer alla meddelanden i pappersformat.

För sms-meddelanden gäller följande: låntagarna kan själva välja meddelandeformatet via Arena och BOOK-IT PUB om inställningar har gjorts i fönstret Administration | Grunddata | Webb | Låntagaruppgifter.

I personaldelen görs inställningen i fönstret Låntagarinformation i fliken Adressuppgifter, Ändra telefonnummer.

 

Välja bort meddelandeformat

Gör så här för att välja bort meddelandeformat:

1. Välj Administration i huvudmenyn

2. Välj Grunddata | Cirkulation | Meddelandeformat

3. Välj aktuell kontoorganisation i listrutan. I det vänstra delfönstret Tillgängliga meddelandeformat presenteras alla de utskriftsformat som finns tillgängliga i BOOK-IT.

4. Markera det eller de utskriftsformat som du inte vill använda, och klicka på >>, för att föra över det/dem till det högra delfönstret Tillgängliga meddelandeformer.

5. Klicka på Spara eller OK. 

Tillgängliga meddelandeformat:

Reservationslapp A4. Detta meddelandeformat är tänkt att användas internt på biblioteket, det vill säga att förvaras tillsammans med det infångade mediet på reservationshyllan. På reservationslappen finns bland annat information om reservant, hämtställe och det datum mediet senast ska hämtas. Grundinställningen kan ändras i grunddatafönstret Meddelandemallar. Reservationslapparna sorteras enligt löpnummer på reservationer, om detta används, annars enligt enhet för hämtställe.

Reservationskvitto. Reservationskvitto skrivs ut automatiskt när en reservervation fångas in, om inställning är gjort för detta på det aktuella cirkulationsstället.

Reservationsmeddelande A4. Detta meddelandeformat skickas ut till de reservanter som inte har en aktiv e-postadress eller sms-aktiverat mobilnummer, och där inställning finns i cirkulationsparametern Meddelandesätt för utskrift på A4-format.
Reservationsmeddelande E-post. Detta meddelandeformat skickas ut till reservanterna om de har en aktiv e-postadress och cirkulationsparametern Meddelandesätt medger utskick via e-post. 

Reservationsmeddelande SMS (SMS är en tilläggsmodul). Detta meddelandeformat skickas ut till de reservanter som har anmält sig till SMS-tjänster, om cirkulationsparametern Meddelandesätt medger utskick via sms.

Reservationsmeddelande XML. Läs om XML längre ner på sidan.

De bibliotek som godkänner reservationer av medier som står inne på hyllan måste ha en rutin för att med jämna mellanrum skriva ut plocklappar eller plocklistor för sin enhet:

Plocklapp A4. Detta meddelandeformat innebär en "lapp", det vill säga en A4 per reserverad titel, som ska skrivas ut om biblioteket godkänner reservationer av medier som står inne på hyllan. Medier som aldrig återlämnats i systemets skrivs inte ut på plocklapp/-lista.
 

Plocklista A4. Detta meddelandeformat innebär en lista som innehåller flera reservationer per A4. Plocklistan sorteras efter vad som anges i systemparametern RPT_SORT_ORDER_PICKLIST och inställningen gäller alltså för alla enheter och alla konto-organisationer. Medier som aldrig återlämnats i systemets skrivs inte ut på plocklapp/-lista.

Reservationspåminnelse är ett krav som skickas ut på medier som är beställda av annan låntagare, vanligtvis bara en dag efter förfallodagen. Regeln anges i cirkulationsparametern Tid sedan föregående kravsteg. I fönstret Kravtyper kan du ange om 1:a påminnelse ska skickas även om reservationspåminnelse skickats.

Reservationspåminnelse A4
Reservationspåminnelse E-post
Reservationspåminnelse Sms (tilläggsmodul)
Reservationspåminnelse Postenst e-brev (specialabonnemang krävs)
Reservationspåminnelse XML

1:a påminnelse A4
1:a påminnelse E-post
1:a påminnelse Sms
 (tilläggsmodul)
1:a påminnelse Postens e-brev (specialabonnemang krävs)
1:a påminnelse XML

2:a påminnelse A4
2:a påminnelse E-post
2:a påminnelse Sms (tilläggsmodul)
2:a påminnelse Postens e-brev(specialabonnemang krävs)
2:a påminnelse XML

3:e påminnelse A4
3:e påminnelse E-post
3:e påminnelse Sms (tilläggsmodul)
3:e påminnelse Postens e-brev (specialabonnemang krävs)
3:e påminnelse XML


Räkning A4
Räkning E-post
Räkning XML
Extern räkning XML
(är en tilläggsmodul, som möjliggör direktkommunikation med ett externt ekonomisystem. Läs mer under Funktionsbeskrivning BOOK-IT Eco).

De olika kravstegen som XML ger dig möjlighet att sända räkningsunderlag i elektronisk form till t ex kommunen, som därefter kan föra in informationen i sitt ekonomisystem. Filerna skapas i rutinen Cirkulation - Utskrifter/Utskick, och lagras på bookit-servern i katalogen /bookit/data/bookit0/spool/xml/out. Filerna heter INVOICE,  datum och klockslag enligt följande: INVOICE_080116_142819xml.

Med hjälp av en FTP-klient överför du filen från bookit-servern till din egen pc, varifrån du kan sända den med e-post till den slutliga mottagaren.

Om ditt bibliotek delar server med andra, och har annan schemabeteckning än 0, ska bookit0 i sökvägen ersättas med rätt schemanummer, till exempel bookit3.

Övrigt: Räkningspåminnelse A4. Räkningspåminnelse skrivs ut som en omutskrift av Räkningar i fönstret Tidigare utskrifter.

Restkravlista A4Restkravlista skrivs ut under Cirkulation - Nya utskrifter varje gång och visas därmed aldrig under Tidigare utskrifter. Av tekniska skäl visar varken exemplar- eller låntagarinformation om restkravlista skrivits ut. Läs också om Restkravlista under Mängd låntagare.

Övrigt: Extern Inkasso A4Skrivs ut som en omutskrift av Räkningar i fönstret Tidigare utskrifter. Observera att en inkassoutskrift består av två sidor, ena sidan redovisar delskulderna och den andra är en sammanställning. Sidan med delskulderna skrivs ut först. 

Utlån: Kort kvitto
Utlån: Långt kvitto
Omsättning: Kort kvitto
Omsättning: Långt kvitto
Återlämning: Kort kvitto
Återlämning: Långt kvitto
Övrigt: Betalningskvitto.
Under Låntagarinformationens flik Skulder finns möjlighet att skriva ut betalningskvitto.

("Långa kvitton" innehåller förutom låntagar-id, utlånade exemplar och förfallodatum även ev. reservationer, "böcker hemma" och skulder).

 

Övertidsvarning: E-post
Övertidsvarning: SMS
 (tilläggsmodul)

Övertidsvarningar visas inte bland Tidigare utskrifter. Om du är osäker om dessa har skickats så kan du göra det, för övertidsvarningar skickas endast en gång - alltså ingen risk för dubbla utskick.

Rapport från automatisk körning: E-post: Detta meddelandeformat måste väljas för att rapporter över de automatiserade jobben ska skickas.

Ny pinkod: E-post: Används för externa system, anropar webbservices.

 

Tillbaka till Grunddata