Funktionsbeskrivning Import Låntagare

Funktionsbeskrivning: Import låntagare (tilläggsmodul) Övergripande beskrivning Med hjälp av  Import låntagare  kan man importera uppgifter om låntagare från ett externt system,...

MARC21: inledning.

Funktionsbeskrivning: MARC21   Övergripande beskrivning BOOK-Its ordinarie lagringsformat för katalogposter är BTJMARC1. Poster som inte är katalogiserade eller exporterade i detta...

Sökfrågor för årsstatistik

Tillbaka till Grunddata Sökfrågor för årsstatistik I detta fönster presenteras 26 sökfrågor som har skapats som komplement till statistikprofiler för att kunna få ut siffror ur...

Objektkodsgrupper

Tillbaka till Grunddata Objektkodsgrupper Observera att grunddatafönstret Objektkodsgrupper inte finns i en BOOK-IT-databas med MARC21 som lagringsformat. Förslag på ändring av...

Parameterunderhåll- Cirkulationsparamentrar

    Cirkulationsparametrar Lägga till villkor Ändra villkor Ta bort villkor Cirkulationsparametrarna utgör grunden för bibliotekets cirkulationshantering, både via...

FB Katalogimporter

Katalogimporter   BOOK-ITs katalog kan lagra poster i två olika MARC-format: BTJMARC1 och MARC21 (men bara ett format per installation). Dessa format finns upplagda i fönstret ...

Swish-betalningar

Funktionsbeskrivning: BOOK-IT Pay with Swish  (tilläggsmodul) Övergripande beskrivning Med BOOK-IT Pay med Swish kan låntagaren betala skulder skapade i BOOK-IT...

Användare

Användare Söka användare Lägga till användare Ändra villkor för användare Tips Ta bort användare Orderrättigheter Katalogiseringsmallar All personal som ska kunna...

Periodika- Prenumeration

(Periodika är en tilläggsmodul i BOOK-IT) Prenumeration Sökning Registrering av titeluppgifter Utgivningsregler Prenumeration En förutsättning för att kunna lägga beställningar...

Periodika- Ankomstregistrering

Ankomstregistrering Instruktionsfilm (länk till Youtube, öppnas i ny flik) För bäst skärpa bör filmen ses i högsta kvalitet (720p) samt i "Bioläge".   Ange i listrutan ...

Mängd exemplar

    Mängd Exemplar Göra utsökning T räfflistan Ändra mängd exemplar Göra utsökning Gör så här för att söka en Mängd Exemplar. 1. Välj Katalog i huvudmenyn ...

BOOK-IT Eco

Funktionsbeskrivning: BOOK-IT Eco för externa räkningar. Tilläggsmodul. Övergripande beskrivning BOOK-IT kan integreras med affärssystem via tilläggsmodulen BOOK-IT Eco....

Statistikprofiler

Tillbaka till Grunddata Statistikprofiler Lägga till statistikprofiler Ändra statistikprofiler Ta bort statistikprofiler Aktiva låntagare Betalningsstatistik ...

Resvervationsregler

Tillbaka till Grunddata Reservationsregler Lägga till reservationsregler Ordning Ändra uppgifter om reservationsregler Ta bort reservationsregler Infångningsstyrning Tips ...

Beställning

(Fjärrlån är en tilläggsmodul i BOOK-IT) Fjärrlån 1. Inläggning av fjärrlånebeställning 2. Beläggning och beställning     Import från Libris Fjärrlån 3. Sökning/bevakning...

Parametunderhåll- Systemparamentrar

  Systemparametrar Systemparametrarna är gemensamma för hela systemet, det vill säga för alla kontoorganisationer som ingår i installationen. En del av parametrarna ger användaren...

Funktionsbeskrivning Fjärrlån- import från Libris

Funktionsbeskrivning: Import Libris fjärrlån Övergripande beskrivning När ett fjärrlån registreras i Libris fjärrlån skickas information till BOOK-IT. Det skapas en komplett...

Funktionsbeskrivning Förvärv - Orderbekräftelser

Funktionsbeskrivning: Förvärv | Orderbekräftelse Övergripande beskrivning När du beställer medier från vissa leverantörers webbplatser kan du få beställningsposter skickade direkt till...

Orderregler

Tillbaka till Grunddata   Orderregler (leverantörsrelationer) Lägga till orderregler Ändra orderregler Ta bort orderregler Tips I detta grunddatafönster presenteras...

Beställning/bevakning

(Inköp är en tilläggsmodul i BOOK-IT) Beställning/bevakning 1. Begrepp 2.  Att beställa från internetbokhandlar 3. Checklista, tillfälliga katalogposter med flödesschema 4....
 

Ändra lösenord

Du har möjlighet att ändra ditt lösenord för inloggning i BOOK-IT. Gör så här:

1. Välj Arkiv i huvudmenyn
2. Välj Ändra lösenord
3. Skriv in ditt nuvarande lösenord i fältet Lösenord
4. Skriv in ditt nya lösenord i fältet Nytt lösenord. Lösenordet ska bestå av minst sex tecken varav minst en siffra enligt grundinställningen i BOOK-IT i systemparametern VALID_PASSWORD_CHAR.
5. Bekräfta ditt nya lösenord genom att skriva in det även i fältet Bekräfta.
6. Klicka på Uppdatera och därefter på Stäng.