Powrót

Sökfrågor för årsstatistik

Tillbaka till Grunddata

Sökfrågor för årsstatistik


I detta fönster presenteras 26 sökfrågor som har skapats som komplement till statistikprofiler för att kunna få ut siffror ur BOOK-IT som svar på frågor i Kungliga bibliotekets årliga enkät för biblioteksstatistik. Undvik att göra ändringar här (läs nedan i fjärde stycket) - fönstret ska främst användas som information för hur sökfrågorna konstruerats.

Under menyvalet Administration | Årsstatistik genereras  en kombination av statistikprofiler och dessa fördefinierade sökningar; resultatet visas i ett kalkylark, i samma ordning som frågorna presenteras i enkäten i januari 2016.

För vissa frågor i enkäten finns det inte ett självklart sätt att få ut svar via sökfråga, så därför ger detta fönster möjlighet att revidera sökfrågorna. 

Observera att om du vill göra ändringar i sökfrågorna ska du  börja med att skriva in din egen variant av sökfråga i Expertsök/Mängd exemplar, för att kunna konstatera att frågan är korrekt konstruerad. Är du det minsta osäker på om du gör rätt så ändra inte, utan gör istället motsvarande sökning i Mängd exemplar (för frågor som gäller exemplar) eller Expertsök (för frågor som gäller titlar). Du ska INTE ändra början av söksträngen (<org>). Det är med hjälp av denna som rätt organisationsnivå hämtas (konto-organisation eller enhetsgrupp) med utgångspunkt i inställningarna vid genereringen av årsstatistik.

Gäller bibliotek med BTJMARC1 som lagringsformat:
En tänkbar ändring är att flytta objektkod LC till talböcker, eftersom Daisy talböcker med ljud och text har denna objektkod. Lägg till ELLER LC/ob till Fråga 3 och ta bort ELLER LC/ob från Fråga 20.

Ändra sökfrågor

Gör så här för att ändra sökfrågor:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Statistik| Sökfrågor för årsstatistik
3. Klicka på Ändra...
4. Gör/klistra in dina ändringar. Observera att du ska börja med att skriva in din egen variant av sökfråga i Expertsök elleer Mängd exemplar, för att kunna konstatera att frågan är korrekt konstruerad.
5. Skriv gärna en notering i beskrivningsfältet om att egna ändringar har gjorts.
6. Klicka på OK, och därefter på Spara eller OK

Tillbaka till Grunddata

 


 

Ändra lösenord

Du har möjlighet att ändra ditt lösenord för inloggning i BOOK-IT. Gör så här:

1. Välj Arkiv i huvudmenyn
2. Välj Ändra lösenord
3. Skriv in ditt nuvarande lösenord i fältet Lösenord
4. Skriv in ditt nya lösenord i fältet Nytt lösenord. Lösenordet ska bestå av minst sex tecken varav minst en siffra enligt grundinställningen i BOOK-IT i systemparametern VALID_PASSWORD_CHAR.
5. Bekräfta ditt nya lösenord genom att skriva in det även i fältet Bekräfta.
6. Klicka på Uppdatera och därefter på Stäng.