Sök låntagare

Instruktionsfilm  (länk till Youtube, öppnas i ny flik)
För bäst skärpa bör filmen ses i högsta kvalitet (720 p) samt "Bioläge"

Sökning av låntagare görs i fönstret Låntagare - Sök. Gör så här för att komma dit:

Välj Cirkulation i menyn
Välj Låntagare
Välj Sök...
eller
Klicka på knappen Cirkulation Sök låntagare i verktygsfältet  ikon.
eller
Använd kortkommandot Ctrl + F
            eller
Använd funktionstangent F3
           eller
Använd knappen Senaste = funktionstangenten F6, om du ska söka fram den senaste låntagaren på nytt
           eller
Klicka Shift + F6, om du vill se alla tidigare låntagare sedan inloggning eller klicka på knappen Tidigare.

Rensa sökfönstret med funktionstangent F7.
Rensa listan med Tidigare låntagare med Shift + F7


Fönstret består av en mängd inmatningsfält. Varje inmatningsfält erbjuder en sökmöjlighet, till exempel sökning på lånekortsnummer eller namn.

Sök låntagare


Använd det översta inmatningsfältet om du vill söka låntagaren med hjälp av lånekort. När fönstret öppnas står markören i detta fält och väntar på att lånekort ska läsas in. Lånekortsnumret kan också skrivas in manuellt, men då måste du avsluta inmatningen med Retur eller med att klicka på Sök....
Om låntagaren saknar eller har glömt sitt lånekort, eller om lånekort inte används på ert bibliotek, kan du använda någon av de övriga sökmöjligheterna.

Du kan även söka fram en låntagare med hjälp av låntagar-id. Det är ett unikt nummer som varje låntagare tilldelas automatiskt av BOOK-IT  när låntagaren skrivs in vid biblioteket. Till ett låntagar-id kan flera lånekortsnummer vara kopplade, och BOOK-IT gör ingen skillnad på vilka kort som använts vid olika lånetillfällen. Låntagar-id presenteras på olika typer av utskrifter, till exempel kvitton och krav.

Fältet Fritext kan du använda för sökning på för- eller efternamn, låntagarorganisation, födelsedatum, telefonnummer, adress samt kombinationer av dessa. Du kan skriva in flera olika sökord på denna rad, exempelvis ett förnamn och ett efternamn åtskilda av mellanslag.

Observera att du som användare kan välja att ha Fuzzy-sökning i bockad som grundinställning. Detta innebär att du får träffar som liknar det sökord du har skrivit in. Fuzzy-sökning görs i de gulade fälten Fritext, Förnamn och Efternamn.

Fuzzy-sökningen grundar sig på Oracles söklogik för Fuzzy logic och innebär att sökningen tar hänsyn till alternativa stavningar.

Trunkerad sökning är inte implementerad av prestandaskäl när man söker med fuzzy. Trunkeringen tas automatiskt bort. 
Fuzzy-sökning på almen ger träff också på AlménAldèr och Albén, medan sökning på weber inte räknas som en alternativ stavning på weber-nilsson. Däremot får man träff både anna-lisa och annalisa om man söker på annalisa, eftersom att det är alternativa stavningar på samma namn. Så om du ska hitta till exempel efternamn med bindestreck (Larsson-Gårdesten) så får du inte träff med fuzzy. Bocka ur Fuzzy-rutan och sök till exempel så här: larsson* eller *gårdesten.

Sökning på adress i fritextfältet rekommendera inte med fuzzy. 

Utan fuzzy-sökning är både höger- och vänstertrunkering tillåten i fritextfältet. För sökning på dubbla efternamn med bindestreck kan sökning t.ex. göras med vänstertrunkering, om namnet är Johansson-Lind kan du få träff på låntagaren genom att skriva *lind. Det är också möjligt att maskera tecken i mitten, till exempel Faro*asl.
Telefonnummer skrivs in i en följd utan streck eller mellanslag mellan riktnummer och telefonnummer.
För adressökning gäller följande: gatuadress måste alltid trunkeras (till exempel storgatan*, storg*, storg*1), postnummer och ort går att söka på separat, med eller utan trunkering och postnummer ska skrivas utan mellanslag.

Sökning i fältet för personnummer görs med eller utan bindestreck, men måste skrivas in i sin fullständiga form och kan inte trunkeras. 

Sökning i fältet för födelsedatum görs i formen ÅÅÅÅ-MM-DD eller ÅÅÅÅMMDD. Även födelsedatum måste skrivas in i fullständig form och kan inte trunkeras.

Sökning på förnamn och efternamn (gäller utan fuzzysökning, det som står om  fuzzy i fritext ovan gäller också  här): här kan du trunkera efter valfritt antal tecken. Endast högertrunkering är tillåten. Trunkeringstecknet som används i BOOK-IT är *. Alla förnamn är sökbara, inte bara tilltalsnamnet. Sökning på endast förnamn kan därför ge ett stort antal träffar.
Vid sökning på låntagare med flera efternamn i fältet Efternamn måste du känna till det första efternamnet, eller inledningen på det. (Använd hellre fritextfältet där också vänstertrunkering är tillåten.)
Exempel: Sökning på Johansson Lind hittar en låntagare med efternamnet Johansson Lind, medan sökning på endast Lindh inte hittar denne låntagare. Sökning på Johansson* hittar däremot låntagaren Johansson Lind. Observera att sökning på Johansson (utan trunkering) inte heller hittar låntagaren, eftersom sökfältet indexeras i sin helhet, så kallad fältindexering. Se ovan under Fältet Fritext.

Sökning på e-postadress. Här söker du på exakt e-postadress. Alternativt kan du högerrtrunkera om du inte har tillgång till hela e-postadressen.

Sökning på telefonnummer görs antingen med hela numret, inklusive riktnummer i en följd med telefonnumret, eller med högertunkering.

Fältet Räkningsnr ger dig möjlighet att söka på det specifika nummer som systemet tilldelar varje utskriven/utskickad räkning.

Sökning på Låntagarkategori alternativt Låntagargrupp är möjlig genom att välja önskat värde i respektive listruta. Sökning via dessa två listrutor kan kombineras.

Sökning på Enhet/skola och Klass i kombination är möjlig genom att välja önskat värde i respektive listruta eller eller bara genom att söka på Enhet/skola

Sökning på låntagarorganisation (till exempel skolor, daghem eller arbetsplatser) görs genom att välja önskad organisation i listrutan. Samma gäller sökning på Extra 1 och Extra 2, som kan göras om dessa grunddata används på ditt bibliotek.

Sökfälten för födelsedatum, för- och efternamn, telefonnummer samt låntagarorganisation kan kombineras (se också stycken här ovan). De övriga fälten kan endast användas ett i taget. Om du till exempel börjar skriva in ett personnummer så kommer de övriga fälten att släckas och inte vara möjliga att använda.

När du har angett dina sökbegrepp utför du sökningen genom att trycka Retur eller klicka på Sök.... Om du vill börja om med din sökning kan du klicka på funktionstangenten F7 eller på knappen Rensa för att tömma sökfälten.

Om fönstret Sök låntagare har öppnats tidigare inom samma inloggning så visas en knapp för Senaste = funktionstangent F6. Klick på denna knapp tar dig till låntagarinformationen för den senast hanterade låntagaren. Klick på Tidigare (Shift + F6) visar alla tidigare framsökta låntagare inom samma inloggning. Du kan rensa tidigare låntagare med Shift + F7

Om endast en låntagare uppfyller sökvillkoren öppnas fönstret Låntagarinformation direkt. Om flera låntagare uppfyller sökvillkoren visas istället fönstret Träfflista. vid fuzzysökning visas träfflistan också vid en träff. I detta fönster markerar du aktuell låntagare och klickar på Välj. Därefter öppnas låntagarinformationen i fliken Allmänt.

Träfflistan kan anpassas så att den endast visar relevanta kolumner och att kolumnerna visas i den ordning du önskar. Läs mera under avsnittet Guide.

Om den aktuella låntagaren i träfflistan inte har en markering i kolumnen K innebär det att låntagaren tillhör en annan kontoorganisation.
Läser mer i avsnittet Skapa låntagarkonto för befintlig låntagare.