Inställningar

Fönstret Inställningar på menyn Verktyg ger dig möjlighet att välja typsnitt på BOOK-IT-klienten samt i katalogpostvisningen (grundinställningen är Sans Serif), fontstorlek på alla texter i systemet, vilka sökhjälpmedel du vill ha möjlighet att använda vid sökning i Expertsök samt vilka fasetter (avgränsningar) som ska visas i Expertsöks flik Träfflista. Kryssrutan Visa lokaliserat ej återlämnat material som tillgängligt styr om du vill se status PV Nyförvärv i beståndsvisningen i Expertsök på nylokaliserat material, eller inte.

Dessa inställningar sparas per användare.

Fönstret kan också nås med med kugghjulet i den högra delen av BOOK-ITs huvudfönster.

Tips

Menyvalet Verktyg måste vara valt för alla roller för att denna funktion ska kunna användas av alla användare.