Tillbaka till Grunddata

Katalogiseringmallar, typer

Skapa malltyper
Ändra uppgifter om malltyper
Ta bort 
malltyper

Detta grunddatafönster presenterar de malltyper som finns upplagda i systemet. Malltypen Basicmallar ingår i leveransen av systemet och utgör endast en plattform för de malltyper och mallar du skapar för bibliotekets räkning. Kategorin Basicmallar kan således inte användas av slutanvändarna, utan de senare är beroende av att du lägger upp minst en malltyp som underlag för katalogiseringsarbetet vid ditt bibliotek. Exempel på malltyper: Böcker; Artiklar; Musik.

Hantering av malltyper sker per kontoorganisation, dvs. endast din kontoorganisations malltyper visas i fönstret. Det innebär till exempel att om du ska göra malltyper till både bibliotekets och skolans kontoorganisationer måste du skapa dem för respektive kontoorganisation.

Skapa malltyper

Gör så här för att skapa en malltyp:

 1. Gå till fönstret Administration | Grunddata | Katalog | Katalogiseringsmallar, typer...
 2. Klicka på Lägg till.
 3. Ange ett lämpligt namn på typen.
 4. Klicka på Uppdatera för att verkställa inmatningen på den aktuella raden.
 5. Klicka på Spara eller OK för att lagra uppgiften.

Ändra uppgifter om malltyper

 1. Dubbelklicka på den aktuella malltypen.
 2. Utför din ändring.
 3. Klicka på Uppdatera.
 4. Klicka på Spara eller OK för att lagra dina justeringar.

Ta bort malltyper

Gör så här för att ta bort en malltyp:

 1. Markera den aktuella malltypen.
 2. Klicka på Ta bort.
 3. Klicka på Spara eller OK.

Bara malltyper som saknar kopplingar till enskilda katalogiseringsmallar kan tas bort. Kopplingarna mellan katalogiseringsmallar och malltyper upprättas i fönstret Katalogiseringsmallar.
 

Tillbaka till Grunddata