Funktionsbeskrivning: Dynamiska topplistor

Övergripande beskrivning

Med med hjälp av Automatiserade jobb kan du ställa in att topplistor ska genereras om dagligen. Du kan i fönstret Listor skapa dynamiska topplistor som i Arena presenterar en uppdaterad bild av de populäraste titlarna just nu.

Funktioner

Nytt inmatningsfält i fönstret Katalog | Listor: Antal dagar
Ny körning i fönstret Verktyg | Automatiserade jobb: Generering av topplistor


Listan skapas i fönstret Katalog | Listor. Börja i fliken Sökning. Namnge listan, välj valfri listgrupp samt listtypen Topplista eller Topplista mest reserverade. Istället för att ange en fast tidsperiod ska du nu mata in det antal dagar tillbaka som listan ska täcka, till exempel den senaste veckan (7) eller senaste månaden (31). Skriv in max antal träffar samt eventuell sökfråga. Du kan använda samma sökbegrepp och kvalifikatorer som i Expertsök samt inställningarna till vänster.


Skapa sedan en körning i fönstret Verktyg | Automatiserade jobbDra över Generering av topplistor alternativt Generering av topplistor mest reserverade från delfönstret Tillgängliga jobb till delfönstret Aktiva jobb för inloggad konto-organisation. Ange intervall. Vi rekommenderar att du använder frekvensen DAILY samt BYHOUR där du anger vilket klockslag listan ska genereras.


Exempel: 
Under Katalog | Listor har du skapat en lista med värdet 30 i Antal dagar.
Under Verktyg | Automatiserade jobb har du valt FREQ=DAILY;BYHOUR=5; 
detta innebär att listan skapas om klockan 05 varje natt och innehåller de titlar som haft flest utlån under de senaste 30 dagarna räknat bakåt från senaste körningen.

Använd listan i Axiell Arena

Dynamiska topplistor kan på samma sätt som övriga listor som skapats i BOOK-IT visas i Arena-portleten Dynamisk lista. Du väljer Typ av sökning: Lista från bibliotekssystemet samt skriver in listans id i fältet Sökfråga. Gör sedan övriga inställningar enligt önskemål i portleten. Läs mer om Dynamisk lista i Arena-hjälpen: Administration | Portletar | Dynamisk lista (öppnas i nytt fönster).

Tips och goda råd

Det kan vara praktiskt att skapa en ny listgrupp för denna typ av listor, så att de är lätta att skilja från övriga.