Katalogimporter

 

BOOK-ITs katalog kan lagra poster i två olika MARC-format: BTJMARC1 och MARC21 (men bara ett format per installation). Dessa format finns upplagda i fönstret Admininstration|Grunddata|Katalog|MARC-format, beskrivning.

Detta fönster samlar grundinställningar för t ex tillåtna fält och delfält i formaten, upprepningsbarhet på fält- och delfältsnivå samt skydd av fält.
Läs mer om hur fältskydd fungerar i hjälptexten för fönstret Katalog|Avvisade katalogposter. Här kan du också läsa om dublettkontrollen som görs varje gång en post kommer in i systemet.

Katalogpostimport

Katalogpostförsörjningen till BOOK-IT kan ske på olika sätt.

FTP

Den vanligaste metoden är någon form av automatiserad import via FTP, t ex Bibliografisk service från BTJ eller Batchexport från LIBRIS (öppnas i nytt fönster). 

BOOK-ITs hämtningsrutin hämtar poster var tionde minut från de FTP-platser som anges i fönstret Administration|Grunddata|Katalog|Leverantörer, katalogposter.

Bibliografisk service från BURK
erbjuder postleveranser vid inköp av medier från olika leverantörer samt kontinuerlig uppdatering av poster som redan finns i den lokala katalogen. Det går också att importera enstaka poster via BURKs webbgränssnitt (öppnas i nytt fönster) och de landar i BOOK-IT inom tio minuter.

När sista exemplaret på en biblioteksenhet gallras går det en transaktion till BURK via funktionen Administration|Exportfiler. Detta gör att BURK kan hålla reda på vilka poster ett bibliotek abonnerar på.

När du importerar enstaka poster via BURKs webbgränssnitt läggs de på FTP-platsen omgående och blir alltså sökbara i BOOK-IT inom tio minuter. Poster som kommer via BTJs nattliga körningar (t ex uppdateringar initierade av BTJ samt postleveranser i samband med inköp) hämtas när de anlänt, dvs på natten.

LIBRIS Batchexport 
bygger på att varje bibliotek registrerar en beståndspost på en post i LIBRIS och kan prenumerera på uppdateringar av posterna när sådana skett i LIBRIS. Denna beståndsregistrering sker per automatik om biblioteket är anslutet till LIBRIS Förvärvsrutin (öppnas i nytt fönster), det vill säga erhåller LIBRIS-poster vid inköp av medier från olika medieleverantörer. Kompletterande LIBRIS-poster hämtas lämpligen genom beståndsregistering manuellt i LIBRIS Webbsök eller via LIBRIS katalogiseringstjänst Libris XL.
Posterna exporteras från LIBRIS till FTP-platsen en gång på dygn, på natten. 

När man gallrar sista exemplaret i BOOK-IT måste beståndsposten tas bort manuellt i LIBRIS.

OAI-PMH

OAI-PHM står för Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting och erbjuder en snabbare hämtning av poster från LIBRIS.

Posterna hämtas med fem minuters intervall då det gäller bibliografiska poster och beståndsförändringar hämtas med en minuts intervall. Posterna mellanlagras inte så som i FTP-lösningen ovan utan hämtas direkt av BOOK-IT (OAI-PMH Harvester) från LIBRIS (OAI-PMH Repository).

Siglerna för vilka uppdateringar ska hämtas anges i Administration|Grunddata|Allmänt|Organisationsstrukturer. Det går att ange en sigel på nivån Kontoorganisation eller olika sigler på varje enhet om det behövs (det senaste gäller främst organsationer som består av flera kommuner eller andra bibliotek som har varsin sigel i LIBRIS).

Förutsättningarna för dessa olika typer av import (utom SRU) hanteras i fönstret Administration|Grunddata|Katalog|Leverantörer, katalogposter.

 

SRU/SRW

Om man önskar hämta enstaka poster från LIBRIS utan att vara ett LIBRIS-bibliotek kan det dels göras via fönstret Katalog|Filimport, dels i Expertsök, i fliken med benämningen SRU-sök och via den kan man söka i och hämta poster från t ex LIBRIS och Library of Congress. 

Observera dock att dessa två funktioner skiljer sig åt i ett viktigt avseende: Via SRU kan man bara hämta en post en gång och alla uppdateringar av den måste göras i BOOK-IT. Det går alltså inte att importera om en post man redan har och ta del av uppdateringarna som LIBRIS-kollektivet gjort. Via Filimport kan man importera samma post flera gånger och få med sig uppdateringar gjorda i LIBRIS.