Tillbaka till Grunddata

Marc-format, beskrivning

Fältskydd
Importfilter

Detta fönster innehåller regelverken för de marc-format som för tillfället är upplagda i systemet.  För svenska installationer är formaten BTJMARC1 och MARC21 aktuella.

BTJMARC1. Bibliotek som haft BOOK-IT sedan länge och som har BURK som huvudsaklig postleverantör har BTJMARC1 som format. Poster som inte är katalogiserade eller exporterade i detta format utan i det internationella standardformatet MARC21 genomgår en konvertering vid import till BOOK-IT. 

MARC21.  Bibliotek som konverterats från LIBRA.SE har alltid MARC21. Bibliotek som haft BTJMARC1 sedan starten och som idag hämtar majoriteten av sina poster från andra källor än BURK, till exempel LIBRIS, kan välja att använda MARC21 i BOOK-IT istället för konverterad BTJMARC1. Övergången är förenad med en kostnad och offereras av kundansvarig säljare.

Fönstret MARC-format, beskrivning samlar grundinställningar för t ex tillåtna fält och delfält i formaten, upprepningsbarhet på fält- och delfältsnivå samt skydd av fält.
Läs mer om hur fältskydd fungerar i hjälptexten för fönstret Katalog | Avvisade katalogposter

 

Fältskydd

Ett fältskydd kan bara göras på fältnivå. Gör så här för att skydda ett fält:

 1. Markera det fält du vill skydda.
 2. Klicka på Ändra
 3. Markera kryssrutan framför Skyddat
 4. Klicka på OK
 5. Spara
   

Importfilter

Du kan här välja att markera om ett eller flera fält eller delfält inte ska tas med vid import. Det gäller all import - ftp, OAI-PMH och SRU. Mer information om olika typer av import finns i funktionbeskrivningen Katalogimporter.

Gör så här:

 1. Markera det fält/delfält du vill filtrera bort vid import.
 2. Klicka på Ändra
 3. Avmarkera kryssrutan framför Ta med vid import.
 4. Klicka på OK
 5. Spara

I de fall där en delfältskod förekommer flera gånger i Delbegrepp - delfältkoder måste Ta med vid export bockas av för alla förekomster av detta delfält för att det skall filtreras bort.

 

Tillbaka till Grunddata