Offline

Läs mer om hur BOOK-IT Offline fungerar (länk till supportsidan på Axiell.se).

Inläsning

Detta fönster ger dig möjlighet att överföra offlinetransaktioner från PC:n till bookit-servern. Gör så här för att komma dit:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Offline | Inläsning

I det övre delfönstret visas filerna som ska överföras.Klicka på Överför.

I det nedre delfönstret visas huvuduppslag, etikettnummer, transaktionstyp (utlån eller återlämning) samt status, dvs ett felmeddelande för de transaktioner som inte godkänts av systemet.