Roller

Lägga till roller
Ändra uppgifter om roller
Ta bort roller

För att rationalisera administrationen av systemets olika användare och de villkor som skall gälla för deras behörighet till rutinerna grupperas användarna i olika roller. Dessa roller eller grupper av användare, ges sedan tillgång till en uppsättning menyalternativ som svarar emot den verksamhet som är gemensam för medlemmarna i respektive roll. Exempel på roller: systemansvariga, cirkulationsansvariga, inköpsansvariga, katalogiseringsansvariga samt särskilda roller för FreeLib. Systemet levereras med ett antal fördefinierade roller som du själv kan modifiera efter behov (dock kan du inte ändra eller lägga till nya roller för FreeLib).

Lägga till roller

Du kan skapa hur många roller du vill i systemet. Du väljer själv namnen på rollerna.

Gör så här för att lägga till roller:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Roller...
3. Klicka på Lägg till...

Ange ett namn på rollen. Välj ett namn som tydligt definierar den.

Ange en beskrivning av rollen, alternativt skriv in ett bindestreck eller ett mellanslag.

Välj i listrutan Arv från en tidigare upplagd roll vars behörigheter skall bilda underlag till de villkor som skall gälla för den nya personalrollen.

Välj Rolltyp, dvs om rollen gäller tilläggsmodulen FreeLib, Personal, Meröppet,dörrpassage (Meröppet) eller Z39.70 (självbetjäningsautomater).

Kryssrutan Tillåtet att ändra andra enheter/grupper är ibockad, och ska bockas ur om den aktuella rollen ska ha en särskild begränsning som innebär att BOOK-IT-användare med denna roll bara kan hantera eget bestånd, eller enhetsgruppens bestånd. Denna begränsning lämpar sig främst för skolbibliotek där reservationssamarbete inte finns. Detta innebär att det endast går att låna ut, återlämna, gallra och lokalisera bestånd som tillhör den enhet användaren är inloggad på. Omlån av andra enheters bestånd får stoppmarkering, men går att genomföra.

(Observera att kryssrutan absolut måste vara ibockad om det gäller en roll som används av en självbetjäningsautomat, annars går det inte att låna ut/återlämna andra enheters material i denna.)

Menyvalet Byt cirkulationsställe tillåter inte byte av enhet/enhetsgrupp.

Om användaren tillhör en enhetsgrupp kan utlån, omlokaliseringar etc göras av exemplar som ägs av andra enheter i enhetsgruppen.

Flytande exemplar följer placeringsreglerna och flyter in enligt dessa.Du stänger sedan fönstret genom att klicka på OK och lagrar informationen genom att klicka på Spara eller OK i fönstret Roller.

Ändra uppgifter om roller

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Roller...
3. Klicka på Ändra...

Såväl namnet som innehållet i den eventuella beskrivningen kan ändras. Men du kan inte påverka det ursprungliga valet av roll som legat till grund för den aktuella rollens behörigheter. Se Lägga till roller. Du stänger fönstret efter dina justeringar genom att klicka på OK och lagrar den nya informationen genom att klicka på Spara eller OK i fönstret Roller.

Ta bort roller

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Roller...
3. Markera den roll som skall tas bort
4. Klicka på Ta bort
5. klicka på Spara eller OK

Det går inte att ta bort roller som är knutna till användare i systemet.